Destekler

Merkezin sağladığı destekler

Ulusal ve uluslararası alanda sanat ve tasarım ile ilgili konulardaki problem ve ihtiyaçları belirleyerek araştırmacıların ufkunu genişletmek,

Tasarım ve sanatsal etkinlikler geliştirme amacına yönelik olarak üniversitemiz bünyesindeki araştırmacıların disiplinler arası işbirliği için bir zemin hazırlamak,

Diğer üniversiteler, araştırma kuruluşları ve sanat ve tasarım alanındaki kuruluşlar arasında işbirliği ortamı sağlamak ve ortak çalışmalar yapmak,

Sanat ve Tasarım ile ilgili olarak yeni fikirlere yönelik araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak ve sanat ve tasarım alanındaki çeşitliliklerin ve yeniliklerin ülkemizde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,

Sanat ve tasarım konularında bilgili, ülkenin ihtiyaç duyduğu profilde, rekabete odaklı sanatçı, tasarımcı, akademisyen ve uzman yetiştirmek,

Sanat ve tasarım alanında standartların oluşmasına öncülük etmek ve uluslararası geçerliliği olan sertifikasyon çalışmaları yapmak,

Sanat ve tasarım alanlarında dünyadaki gelişmeleri sürekli takip etmek, bu gelişmeleri değerlendirmek ve sektörleri bu gelişmelerden haberdar etmek,

Lisans ve lisansüstü öğrencilerine Türk el sanatları, plastik sanatlar, sahne sanatları, müzik, grafik tasarım, ses tasarımı, endüstri ürünleri tasarımı konularında araştırma yapma olanağı sunarak genç araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmak,

Gerçekleştirilecek projeler ile laboratuvar, stüdyo ve atölye imkanların geliştirilmesini ve yaygın olarak kullanılmasını sağlamak,

Ağırlıklı olarak sanatsal altyapı ve uygulama bilgisine dayanan konuların uygulamalarının gerçek projelerde yapılabilmesini sağlamak,

İleri tasarım uygulamalarının etkin bir biçimde kullanılması ve özel durumlara göre geliştirilmesini sağlamak,

Sanat atölyelerinin imkanlarının geliştirilmesine imkan vermek,