ANASAYFA

Üniversite, sanayii ve toplumun sanatsal ve bu ihtiyaçları karşılamak için, nitelikli tasarım gereksinimi olan şirketler ve bireysel tasarımcılar, diğer üniversitelerin Sanat ve Tasarım Fakültelerindeki akademisyenler ve öğrenciler, teknoparklar bünyesindeki firmalar, Endüstri Teknik Ve Meslek Lisesi öğrencileri, merkezi ve yerel yönetim kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel işletmelerin işbirliği ile ulusal ve uluslararası sanatsal faaliyetleri planlamak ve yürütmek; sanatsal faaliyetlere katılımı teşvik etmek; yararlanıcılardan şirketler ve bireysel tasarımcılar nitelikli ve erişilebilir tasarım hizmeti ve şirketleşme desteği; diğer üniversitelerin akademisyenleri ve öğrencileri ile yeni işbirliği ile girişimci projeler üretme; teknoparklar bünyesindeki firmalar merkezi konumu sayesinde yetkin bir Sanat Ve Tasarım Uygulama Ve Araştırma Merkezi seçeneği ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri de yenilikçi sürdürülebilir tasarım kavramı konusunda deneyim kazanma fırsatı yaratmaktır.