Merkez Hakkında

 
Satpark akademik ve kültürel camiamızda yıllardır ihtiyaç duyulan, gerçekleşmesi beklenen bir proje idi. Üniversitemizin, şehrimizin, ülkemizin bugüne kadar yokluğunu önemli ölçüde hissettiği önemli bir alanda hizmet vermek üzere kurulan Satpark hayata geçti. Sayın Rektörümüzün bu konudaki rehberlik ve desteğine müteşekkiriz. 
 
Satpark, sanat ve tasarım sahasında ihtiyaç duyulan programların hazırlandığı, hizmetlerin gerçekleştiği geniş kapsamlı bir planlama merkezi olacaktır. Satpark, sanatçı ve tasarımcıları endüstri alanları ve toplumla buluşturmayı, dış paydaşların bu alanlardaki meselelerine çözümler üretmeyi hedefleyen bir merkezdir. Ülkemizin sanayi üretimi, ürün tasarımları, estetik çözümler konusunda bulunduğu problemli noktalar hepimizce bilinmektedir. Sanayileşme ve üretim sahasında yıllardır eksikliği duyulan tasarım ve estetik çözümleri hayata geçirmek amacıyla Rektörlüğümüzün önemli projeleri arasında kayda giren “Satpark Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi” bu konuda mühim bir adım olmuştur.
 
Dijital teknolojinin de hızla geliştiği dış dünyada keşif, icat gibi hayati hususlarda bizim de güçlü mesai harcayıp, çaba sarf etmemiz zaten gereklidir. Bugüne kadar montaj ve kopya sistemleriyle sürdürülen üretim çalışmalarının artık doğru bir kimlik kazanarak ülkemiz adına çok daha ciddi ve şahsiyetli uygulamalara, üretimlere dönüşmesi vaz geçilemez bir gerçektir. 
 
Satparkı daha da geliştirerek ileri noktalara doğru taşımak bu ülkenin fertleri olarak genel anlamda hepimizin görevi olduğu gibi; alanında uzman sanatçı, tasarımcı, teknik planlamacı, mühendis gibi pek çok yetki sahibine de önemli görevler yüklemektedir. Satpark’ın bu konularda hepinizin desteğine ihtiyacı fazlasıyla bulunmaktadır. Bugünkü siyasal ve stratejik konumda açıkça görüldüğü gibi; Türkiye uluslar arası camiada düşünce, sanat, tasarım, üretim, sosyo-kültürel ilişkiler bağlamında kendisini çok daha iyi tanıtmalıdır. Ki bu sayede hem üretim potansiyelimiz, hem de psiko-sosyal dinamiklerimizle dünya ölçeğinde çok daha saygın bir mevkiye gelebilsin.
 
Yeni projeler ve aydınlık ufuklara doğru…
 
Doç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN
Satpark Müdürü