Hedef

Hedef

Merkezin ulusal ve uluslararası platformda, sanat ve tasarım konularında söz sahibi olarak Türkiye’nin ilk kez sanatsal ve tasarımsal uygulamalarında yaşanan problemlerinde çözüm adresi olmasını sağlayarak üniversitenin ülke ve dünya çapında bilinirliğini ve saygınlığını artırmak,

Gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası proje ve hizmetlerle üniversitenin maddi imkanlarının artırılmasını sağlamak,

Projelerden ve gerçekleştirilecek hizmetlerden elde edilecek maddi imkanlar doğrultusunda üniversite bünyesine yeni atölyelerin kurulmasını ve/veya mevcut atölyelerin geliştirilmesini sağlayarak üniversitenin fiziki altyapısını güçlendirmek,

Sanat ve tasarım konularında ekonomik ve toplumsal faydaya dönüşecek çalışmalar yaparak halka ve ülkeye hizmet etmek,

Sanat ve tasarım ile ilgili olarak yeni gelişmelere yönelik araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak ve tasarım teknolojileri kullanımının ülkemizde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,

Sanat ve tasarım uygulamalarındaki ekipman ve malzemelerin daha verimli kullanılmasının sağlanması konularında çalışmalar yapmak,

Daha donanımlı araştırmacılar yetiştirerek ve tasarım sektörü mensuplarına yönelik kısa süreli eğitimler düzenleyerek toplumdaki nitelikli birey sayısını artırmak,

Sanat ve tasarım alanlarında dünyadaki gelişmeleri sürekli takip etmek, bu gelişmeleri değerlendirmek ve sektörleri bu gelişmelerden haberdar etmek,